Start : About us : History : Ogloszenie: Remont pokrycia dachowego
PolskiEnglish
Ogloszenie: Remont pokrycia dachowego

Agromet ZEHS Lubań S.A. ul. Esperantystów 2
ogłasza zbieranie ofert cenowych na wykonanie napraw i wymiany pokrycia dachowego w obiektach produkcyjnych i
socjalnoadministracyjnym zakładu

Zakres prac:

 1. Budynek socjalnoadministracyjny o powierzchni 520 m2 wraz z poddaszem
  Przygotowanie podłoża pokrytego papą, utylizacja starej powłoki bitumiczno-papowej, pokrycie dachu blachą trapezową o grubości 0,55 mm – skok trapezu T-35 w kolorze ceglastym, naprawa i wymiana kominów wentylacyjnych dachowych, obróbka blacharska, wymiana całości orynnowania budynku, montaż nowej instalacji odgromowej, naprawy tynkarsko murarskie poddasza wokół całego dachu budynku, wykonanie końcowe badań instalacji z pomiarów obwodów piorunochronnych remontowanego obiektu.
 2. Budynek socjalny sanitarny szatnia o powierzchni 134 m2
  Przygotowanie podłoża pokrytego papą, utylizacja starej powłoki, przygotowanie podłoża przed pokryciem dachu blacha trapezową o grubości 0,55 mm – skok trapezu T-35,obróbki blacharskie, naprawy tynkarskie i murarskie kominów wentylacyjnych, oraz poddasza wokół całego dachu, wymiana orynnowania i odpływów deszczowych, montaż nowej instalacji odgromowej, wykonanie końcowe badań z pomiarów obwodów piorunochronnych
 3. Obiekty magazynowe przy malarni o łącznej powierzchni 125 m2
  Przygotowanie podłoża pokrytego papą , pokrycie dachu blachą, trapezową o grubości 0,55 mm – skok trapezu T-35, obróbki blacharskie, wymiana rynien, oraz, wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami obwodów piorunochronnych

Termin realizacji wykonania prac w obiektach zakładu do końca października 2019r.

Oferty cenowe wraz z kosztorysami prac należy składać w terminie do dnia 31.05.2019 r w sekretariacie biura Zarządu Agromet ZEHS Lubań S.A. w Lubaniu ul. Esperantystów 2.

Warunki udziału

 • Oferty mogą składać podmioty:

  1. w stosunku, co do których nie prowadzi się postępowania upadłościowego, nie ogłoszono ich upadłości ani nie są w likwidacji,
  2. posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Kryteria wyboru ofert:

  1. Koszt wykonania usługi
  2. Termin wykonania usługi

Zarząd Agromet ZEHS Lubań S.A. zastrzega sobie wybór najlepszej oferty, pozostałe oferty zweryfikowane negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone

Każdy oferent powinien dołączyć pisemne oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych do uczestniczenia w realizacji zadań budowlanych na rzecz Agromet ZEHS Lubań S.A. do czasu zakończenia prac.

Dodatkowych informacji udzielamy w Dziale Utrzymania Ruchu (tel. +48 75 722 20 81)