PolskiEnglish
Przetarg: wykonanie pokrycia dachu

Lubań dnia 11.06.2018r.

 

Agromet ZEHS Lubań S.A. ul. Esperantystów 2

ogłasza zbieranie ofert cenowych na wykonanie napraw i wymiany pokrycia dachowego w obiektach produkcyjnych i socjalnych zakładu


Wydział Chromowni

  1. Budynek produkcyjny o powierzchni 760 m2
    Naprawa podłoża pokrytego papą, pokrycie dachu nową warstwą papy termozgrzewalnej lub alternatywnym materiałem dekarskim odpornym na czynniki atmosferyczne i uszkodzenia, naprawa świetlików dachowych i ich uszczelnienie, obróbka blacharska, wymiana orynnowania, wymiana skorodowanej instalacji odgromowej, naprawa gzymsów i cokołów ogniomurowych.
  2. Budynek socjalny przy Galwanizerni o powierzchni 266,34 m2
    Przygotowanie podłoża pokrytego papą, pokrycie dachu blacha trapezową o grubości 0,55 mm – skok trapezu T-35,obróbki blacharskie, rynny, instalacja odgromowa.
  3. Łącznik pomiędzy budynkiem Galwanizerni a Montażem wentylatory i stacja trafo o powierzchni 110,34 m2
    Przygotowanie podłoża pokrytego papą , pokrycie dachu blachą, trapezową o grubości 0,55 mm – skok trapezu T-35, obróbki blacharskie, wymiana rynien, oraz wymiana instalacji odgromowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wizji lokalnej w zakładzie Agromet ZEHS Lubań S.A. przy ul. Esperantystów 2. (Dział Utrzymania Ruchu i Ochrony Środowiska)


Termin realizacji wykonania prac w obiektach zakładu do końca października 2018r.


Oferty cenowe wraz z kosztorysami prac oraz terminem wykonania usługi należy składać do dnia 13.07.2018r. w sekretariacie biura Zarządu Agromet ZEHS Lubań S.A. w Lubaniu ul. Esperantystów 2.


Warunki udziału:

1) w stosunku, co do których nie prowadzi się postępowania upadłościowego, nie ogłoszono ich upadłości ani nie są w likwidacji,

2) posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,


Kryteria wyboru oferty :

1) Koszt wykonania usługi

2) Termin wykonania usługi

 


Zarząd Agromet ZEHS Lubań SA zastrzega sobie wybór najlepszej oferty, pozostałe oferty zweryfikowane negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty będą zamieszczone na stronie internetowej Agromet ZEHS Lubań SA