Start : O nas : Zrównoważony rozwój
PolskiEnglish
Zrównoważony rozwój
Ekologia

Przedsiębiorstwo nasze przykłada duże znaczenie do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako dążenie do osiągania wysokiej efektywności ekonomicznej i spełniania oczekiwań Klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.
Firma przestrzega wymagań obowiązujących przepisów prawnych dotyczących aspektów środowiskowych w zakresie wytwarzania odpadów, zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, oraz ścieków.
Sukcesywnie realizujemy proces ukierunkowany na oszczędność zużycia energii elektrycznej poprzez wymianę przestarzałych urządzeń technicznych i parku maszynowego.

W tym zakresie poczyniliśmy szereg inwestycji proekologicznych:

2004r. Modernizacja kotłowni.
2006r. Budowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej.
2007r.
2008r.
Dostosowanie układów zasilania i silników spalinowych do paliwa gazowego. Wymiana najbardziej energochłonnych obrabiarek produkcyjnych.
2009r. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, który obejmuje m.in. aspekty środowiskowe.
2010r. Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 2 055 893,50 PLN netto.
2011r. Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 553 816,53 PLN netto.
2012r. Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 195 978,98 PLN netto.
2014r. Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 1 869 024,04 PLN netto.
2015r. Na inwestycje wydatkowaliśmy kwotę 2 537 568,56 PLN netto.