PolskiEnglish
Innowacje

NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Jesteśmy uczestnikiem Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, który zakłada wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie systemów uszczelniających. Aby sprostać wymaganiom stawianym przez rynek, konieczny był również zakup urządzeń pozwalających uzyskać oczekiwany poziom czystości oleju hydraulicznego w produkowanych wyrobach (urządzenia do mycia, stanowiska do prób końcowych ciśnieniowych).

Program zakładał wdrożenie rozwiązań technicznych polegających na zastosowaniu w siłownikach innowacyjnych uszczelnień na tłoczysku - rozwiązania są chronione patentami firmy Merkel Freudenberg Fluidtechnic GmbH; oraz na tłoku - na które Agromet dokonał zgłoszenia patentowego.

Zmiany te mają również proekologiczny charakter – przyczyniły się do ograniczenia ryzyka wycieków oleju z cylindrów, a także (przy zachowaniu czystości pozostałych elementów układu) wydłużają żywotność układów hydraulicznych stosowanych w maszynach i urządzeniach naszych klientów.

Vocomatic

schemat

opatentowany system uszczelnień na tłoczysku cylindra poprawiający szczelność całego siłownika, (szczególnie znajduje to zastosowanie przy długich skokach), eliminujący zjawisko nierównomiernego poślizgu, zapewniający lepsze prowadzenie tłoczyska, niskie tarcie (dzięki temu wolniej zużywa się uszczelnienie), a co za tym idzie równą, cichą i szczelną pracę cylindra oraz wydłuża częstotliwość wymiany uszczelnień w cylindrze.


Wprowadzenie nowego rozwiązania do siłowników tłokowych jednostronnego działania

W standardowych siłownikach tego typu bardzo często po niedługim czasie użytkowania może dochodzić do korozji wewnątrz cylindra, co w praktyce oznacza konieczność wymiany całego cylindra. Wynika to z jego konstrukcji oraz zasady działania – w siłowniku jednostronnego działania często dochodzi do gromadzenia się wilgoci po tłokowej stronie cylindra. Stosując nasze, opatentowane rozwiązanie, mamy pewność, że do korozji wewnątrz cylindra nie dojdzie. Specjalnie zaprojektowany system uszczelnień tłoka w takim cylindrze pozwala na przepompowywanie oleju pomiędzy obiema komorami siłownika.stendy

Czystość oleju

jest ważna z punktu widzenia żywotności układu hydraulicznego – jest jednym ze znaczących czynników wpływających na utratę użyteczności takiego układu. Brudny układ hydrauliczny może powodować szybsze starzenie się jego poszczególnych elementów a także samego oleju, przecieki wewnętrzne i zewnętrzne, niedokładności regulacji zaworów aż do nagłej awarii komponentów całego układu. Woda, która może znaleźć się w oleju powoduje : korozję, podwyższoną ścieralność, przyspieszone starzenie oleju, itp. Wśród przyczyn zanieczyszczeń często wymienia się zanieczyszczenia pochodzące z elementów układu, wśród których ważną rolę spełniają cylindry hydrauliczne. Coraz większa ilość firm wie jak ważne jest to zagadnienie i podnosi swoje wymagania odnośnie klas czystości. Aby im sprostać, w oparciu o środki z PARP, zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy od podstaw system filtracji i kontroli poziomu czystości oleju podczas prób oraz zakupiliśmy wysokiej klasy urządzenia myjące. Ponieważ próbom szczelności poddajemy każdy wyprodukowany cylinder, mamy pewność, że wyroby opuszczające nasz zakład spełniają wysokie wymagania stawiane obecnie producentom siłowników.

Celem wdrożenia nowych technologii jest pozyskiwanie wymagających jakościowo klientów z Polski i zagranicy.